Henvisninger til beskrivelsen eller tegningerne

Det følger af BEK § 13, stk. 4, at der i patentkrav kan optages henvisningsbetegnelser fortrinsvis i parentes til tegningerne eller fotografierne, hvis det letter forståelsen af kravet. Se mere om Henvisningsbetegnelser.

Bemærkninger som f.eks. "som beskrevet" eller "som vist på tegningen" må ikke optages i kravene.

Dog må der undtagelsesvis henvises direkte til "kurvediagrammer eller lignende", som er vist på tegningen. Et eksempel på en sådan undtagelse er, når en opfindelse vedrører kemiske produkter, hvoraf nogle af produkternes træk kun kan defineres ved hjælp af grafer eller diagrammer.

En anden undtagelse er, når opfindelsen har en særlig form, som er illustreret på tegningens figurer, men som ikke tydeligt kan defineres hverken i ord eller ved en simpel matematisk formel.

Ligeledes gælder det, at i krav, der angår mikroorganismer eller brug af mikroorganismer, karakteriseres mikroorganismerne ved en henvisning til karakteristikken af mikroorganismerne i ansøgningens beskrivelse. Hvis beskrivelsen indeholder en taxonomisk betegnelse for organismerne anvendes denne i henvisningen. For tidligere beskrevne (kendte) mikroorganismer er en angivelse af den taxonomiske betegnelse dog tilstrækkelig.

Se også Parametre.Opdateret: 30. januar 2013