Termer såsom "cirka" og "omtrent"

Særlig opmærksomhed kræves, når ordet "ca. - cirka" eller lignende termer såsom "omtrent" anvendes. Sådanne ord kan f.eks. forekomme til en særlig værdi (f.eks. "cirka 200° C) eller til et område (f.eks. "cirka x til cirka y").

I hvert tilfælde skal sagsbehandleren vurdere, om meningen er tilstrækkelig klar, når ansøgningen læses i sin helhed.

Ordet kan imidlertid kun tillades, hvis dets tilstedeværelse ikke medfører tvivl om, hvorvidt opfindelsen er ny.Opdateret: 30. april 2012