Udtrykket "i"

Anvendelsen af ordet "i" i krav til at definere forholdet mellem forskellige fysiske enheder (produkt, apparat), eller mellem enheder og aktiviteter (fremgangsmåde, anvendelse), eller mellem forskellige aktiviteter kan føre til uklarhed med hensyn til kravets beskyttelsesomfang. Eksempler på krav, der er formuleret således, er:

(i) Topstykket i en firetaktsmotor

(ii) I et telefonapparat med automatisk opkaldsfunktion, klartonedetektor og funktionskontrol, omfatter klartonedetektoren ...

(iii) I en fremgangsmåde, hvor der anvendes et elektrodefødningsaggregat til et buesvejsningsapparat, omfatter fremgangsmåden følgende trin til at styre buesvejsningsstrømmen og -spændingen...

(iv) I en fremgangsmåde/et system/et apparat osv. ... hvor forbedringen består af ...

I eksemplerne (i) - (iii) er det de fuldt ud fungerende underenheder (topstykket, klartone-detektor, fremgangsmåde til at kontrollere bue-svejsningsstrømmen og -spænding) der er lagt vægt på, snarere end hele enheden, som rummer hele underenheden (firetaktsmotor, telefon, fremgangsmåden). Dette kan gøre det uklart, om den søgte beskyttelse er begrænset til underenheden som sådan (i sig selv), eller om det er hele enheden, der skal beskyttes.

For klarhedens skyld, bør krav af denne type enten rettes mod:

  • En enhed med (eller omfattende) en underenhed f.eks. "firetaktsmotor med et topstykke", eller
  • En underenhed som sådan (i sig selv), ved at angive dens formål f.eks. "topstykke til en firetaktsmotor".

Ved en rettelse af krav i løbet af sagsbehandlingen skal sidstnævnte opbygning kun følges, hvis det er ansøgerens udtrykte ønske, og der er basis for det i ansøgningen som oprindeligt indleveret i overensstemmelse med PL § 13.

Med krav af den type, der er nævnt i eksempel (iv), gør brugen af ordet "i" det nogle gange uklart, om der kun søges beskyttelse for forbedringen eller for alle træk defineret i kravet. Også her er det vigtigt at sikre sig, at formuleringen er klar.

Imidlertid er krav såsom "anvendelse af en kemisk forbindelse ... som en rusthindrende ingrediens i maling eller lak" acceptabel på basis af anden ikke-medicinsk anvendelse, se Anvendelseskrav.Opdateret: 30. april 2012