Vildledende udsagn

Generelle udsagn i beskrivelsen og/eller tegningerne, som antyder, at beskyttelsesomfanget kan blive udvidet på en uklar og ikke præcist defineret (vag) måde er ikke tilladte.

I særdeleshed er ethvert udsagn, som refererer til, at beskyttelsesomfanget udvides til at dække opfindelsens "ånd", ikke tilladeligt.

Når kravene er rettet mod en kombination af træk, kan udsagn i beskrivelsen, som synes at antyde, at der alligevel ikke kun ansøges om beskyttelse af selve kombinationen, men også for individuelle træk eller delkombinationer af den, ikke tillades.Opdateret: 30. april 2012