Funktionel definition af en patologisk tilstand

Når et krav er rettet mod en yderligere terapeutisk anvendelse af et medikament, og tilstanden, som skal behandles, er defineret i funktionelle termer, f.eks. "enhver tilstand, der kan forbedres eller forebygges ved selektiv besættelse af en specifik receptor", kan kravet kun anses for at være klart, hvis instruktioner i form af eksperimentel­le test eller testkriterier er beskrevet i patentansøg­ningen eller er almindeligt kendte, og disse sætter fagman­den i stand til at afgøre, hvilke tilstande, der falder indenfor den funktionelle definition og dermed inden for omfanget af kravet (EPO 241/95, OJ 2/2001, 103). Se også Kirurgi, terapi og diagnostiske fremgangsmåder.Opdateret: 30. april 2012