Kravkategorier

Patentbekendtgørelsen henviser til forskellige kategorier af krav (produkter, apparater, fremgangsmåder og anvendelser), jf. BEK § 13, stk. 2. For mange opfindelser er det nødvendigt med mere end en kategori af krav for at opnå fuld beskyttelse. 

Reelt er der kun to grundlæggende typer af krav, nemlig krav rettet mod fysiske enheder (produkt og apparat) og krav rettet mod aktiviteter (fremgangsmåde og anvendelse).

Den første grundlæggende type (produk­t­- og apparatkrav) kan være rettet mod kemiske forbindelser eller sammensætninger heraf, så vel som fysiske enheder (f.eks. en genstand, et produkt, et apparat, en maskine, eller system af samarbejdende apparater) som er konstrueret ved hjælp af en persons tekniske viden. Eksempler på produkter eller apparater er "en styremekanisme omfattende et automatisk tilbagekoblingskreds­løb", "et vævet stykke tøj omfattende", "et insekti­cid omfattende X, Y, Z," eller "et kommunikations­system omfattende flere transmitterende og modtagende terminaler".

Den anden grundlæggende type af krav (fremgangsmåde og anvendelse) er egnet til alle slags aktiviteter, i hvilke anvendelse af en eller anden form for materielt produkt ved udøvelsen er underforstået. Aktiviteten kan udøves i forhold til materiale, produkter, energi, andre processer (som i kontrol processer) eller til levende planter (se imidlertid Plantesorter og dyreracer, Fremgangsmåder til fremstilling af planter eller dyr og Kirurgi, terapi og diagnostiske fremgangsmåder).

Kravene skal være formuleret i termer, der udtryk­ker de tekniske træk ved opfindelsen.  Disse tekniske træk er af forskellige art alt efter kravets kategori:

  • Et produkt- eller apparatkrav karakteriseres så vidt muligt ved angivelse af dets sam­men­sætning eller af bestemte konstruktive enkeltheder, såsom konstruktionselementer og relationer mellem disse elementer.
  • Fremgangsmåder karakteriseres ved angivelse af fremgangsmådens formål, handlinger og eventuelle foranstaltninger. Den kendetegnende del kan angive det nye og særegne for opfindelsen, alene udtrykt ved et produkt eller apparats sammen­sæt­ninger eller særlige konstruktive enkeltheder derved.
  • En anvendelse karakteriseres ved angivelse af det produkt/apparat/fremgangsmåde, der anvendes samt af det særlige formål, der er tale om.


Opdateret: 19. december 2019