Opfinderisk enhed

I henhold til PL § 10 må der i samme ansøgning ikke søges patent på to eller flere uafhængige opfindelser.

BEK § 15, stk. 1, angiver, hvordan det afgøres om betingelser­ne i PL § 10 er opfyldt, når der er mere end én op­findelse i ansøgningen.

Det følger således af denne bestemmelse, at en ansøgning, som omfatter flere opfindelser, kun anses for at være i overensstemmelse med PL § 10, hvis der mellem opfindelserne foreligger en teknisk sammenhæng. Denne tekniske sammenhæng kommer til udtryk ved, at opfindelserne helt eller delvis omfatter de samme eller tilsvarende særlige tekniske træk, som hver opfindelse bidrager med ud over teknikkens standpunkt.

Patent & Varemærkestyrelsens metode til at bedømme enhed efterprøver betingelserne i bekendtgørelsens § 15. Se mere under Særlige tekniske træk metoden.  

 Opdateret: 29. januar 2013