Krav med indledende og kendetegnende del er uhensigtsmæssig

Egenskaberne ved en opfindelse kan være således, at opbygningen af kravene i en indledende del og en kendetegnende del er uhensigtsmæssig, f.eks. fordi det ville give et fordrejet eller et forkert billede af opfindelsen eller den kendte teknik, jf. BEK § 13, stk. 1.

Eksempler på hvilke slags opfindelser, hvor en anden opbygning kunne være relevant, er:

(i) kombinationen af kendte helheder af ensartet natur, ved hvilke den væsentlige adskillelse udelukkende ligger i kombinationen;

(ii) modificeringen af, til forskel fra tilføjning af, en kendt kemisk proces, f.eks. ved at udelukke en substans eller erstatning af en substans med en anden, og

(iii) et komplekst system af funktionelle sammenkædede dele, ved hvilket den væsentlige adskillelse angår ændringer i adskillige af disse eller i sammen­kæ­dningen.

For eksempel (i) og (ii) kan den i BEK § 13, stk. 1 angivne opbygning af krav være unaturlig og uhensigtsmæssigt, medens (iii) kan føre til lange og indviklede krav.

Et andet eksempel på hvornår den i BEK § 13, stk. 1 angivne opbygnin­g af krav kan være uhensigtsmæssig, er når opfindelsen er en ny kemisk forbindelse eller en gruppe af forbindelser.

Ved vurderingen af om en opbygning af kravet i en indledende del og en kendetegnende del er hensigtsmæssig bør der huskes på, at hensigten med en sådan opbygning af kravet, er at give læseren et klart indtryk af hvilke nye træk, der er nødvendige for at definere det, som ønskes beskyttet, i kombination med hele eller dele af den kendte teknik.Opdateret: 31. januar 2013