Manglende underbygning kontra utilstrækkelig angivelse af opfindelsen

Selvom en indvending på grund af manglende underbygning er en indvending i henhold til BEK § 16, stk. 1 kan det ofte, som det fremgår af eksemplerne under Underbygning af krav i beskrivelsen, også anses som en indvending mod utilstræk­ke­lig angivelse af opfindelsen i henhold til PL § 8, stk. 2.

Indvendingen kan være, at opfindelsen er så utilstrækkeligt angivet, at det er umu­ligt for en fagmand at udøve opfindelsen i alle de udførel­ses­former, der ønskes beskyttet (men dog tilstrækkelig med hensyn til nogle af disse udførelsesformer).

Begge betingelser er udformet for at afspejle princippet om, at trækkene i et krav skal stå i rimeligt forhold til den gjorte opfindel­se. Det er ikke vigtigt for behandlingen af en ansøgning, om indvending er fremsat på grund af mang­lende underbygning eller util­stræk­­kelig angivelse af opfindelsen, men det er vigtigt ved en eventuel indsigel­ses­behandling, da kun den sidstnævnte årsag kan begrunde en indsigelse, jf. PL § 52, stk. 1.Opdateret: 30. januar 2013