Underforståede træk eller velkendte ækvivalente

Et dokument fjerner nyhed fra alt ansøgt, der direkte og utvetydigt kan udledes af dokumentet, herunder træk underforstået for en fagmand, set i forhold til, hvad der er udtrykkeligt nævnt i dokumentet. F.eks.: en angivelse af anvendelsen af gummi under omstændigheder, hvor gummiets elastiske egenskaber klart anvendes, selvom det ikke udtrykkeligt nævnes, fjerner nyheden fra anvendelsen af et elastisk materiale. 

Begrænsningen i udtrykket, "der direkte og utvetydigt kan udledes af " dokumentet, er vigtig. Således er det ikke korrekt ved behandlingen af nyhed at fortolke læren af et dokument som omfattende velkendte ækvivalente, som ikke er angivet i dokumentet. Dette er et spørgsmål om væsentlige adskillelse.Opdateret: 30. april 2012