Underforståede angivelser og parametre

Manglen på nyhed kan være åbenbar ud fra, hvad der udtrykkeligt er angivet i et modhold.

Alternativt kan det være implicit på den måde, at fagmanden ved udøvelsen af læren i modholdet uundgåeligt vil komme til et resultat, som falder inden for det ansøgte. En indvending i form af manglende nyhed af denne slags bør kun rejses af sagsbehandleren, hvor der ikke kan være nogen tvivl om den praktiske virkning af den kendte lære. Hvad angår anden ikke-medicinsk brug, se imidlertid Anvendelseskrav og Krav vedrørende apparat eller produkt til et bestemt formål "Apparat til ...", "Fremgangsmåde til ...". Hvad angår anden medicinsk brug, se Kemiske forbindelser eller sammensætninger til brug i fremgangsmåder til behandling eller diagnosticering.

Situationer som denne kan også opstå, når kravene definerer opfindelsen, eller et træk heraf, ved parametre (se Parametre). Det kan forekomme, at der i det relevante modhold er nævnt andre eller ingen parametre overhovedet. Hvis de kendte og ansøgte produkter er identiske i alle andre aspekter (som forventes, hvis f.eks. udgangsprodukterne og fremstillingsmetoderne er identiske) opstår der i første omgang en hindring i form af mang­lende nyhed. Hvis ansøgeren er i stand til at vise, f.eks. ved relevante sam­menligningstests, at der er forskelligheder med hensyn til parametrene, er det tvivlsomt, om ansøgningen angiver alle de væsentlige træk til at fremstille produkter med de parametre, der er nærmere angivet i kravene (PL § 8, stk. 2).Opdateret: 5. juli 2012