Kemisk forbindelse eller sammensætning til brug i fremgangsmåde til behandling eller diagnosticering

Patenter kan opnås for nye produkter, især kemiske forbindelser eller sammensætninger, til brug i disse fremgangsmåder til behandling eller diagnosticering.

En kendt kemisk forbindelse eller en kendt sammensætning kan ligeledes patenteres til brug i disse fremgangsmåder, hvis den kendte kemiske forbindelse eller den kendte sammensætning ikke tidligere har været anvendt i kirurgi, terapi eller diagnostiske fremgangsmåder praktiseret på det menneskelige legeme eller på dyr ("første medicinske anvendelse"). Et krav, som angår en kendt kemisk forbindelse eller en kendt sammensætning til første anvendelse i kirurgiske, terapeutiske og/eller diagnostiske fremgangsmåder, kan udformes såsom: "Kemisk forbindelse eller sammensætning X" efterfulgt af angivelsen af anvendelsen, f.eks. "... til brug som et medikament", "... som et antibakterielt middel" eller "... til at kurere sygdom Y".

Omfanget af anvendelsesangivelsen ("til brug som medikament", "som antibakterielt middel" osv.) afhænger af teknikkens standpunkt. Hvis det er overraskende, at en kemisk forbindelse overhovedet har terapeutisk virkning, kan det patenteres "til brug som medikament". Hvis den kemiske forbindelse i dette tilfælde har flere forskellige overraskende terapeutiske anvendelser, kan den patenteres til alle disse anvendelser i samme patent. I modsætning til hvad der generelt er angivet i Krav vedrørende apparat eller produkt til et bestemt formål "Apparat til ...", "Fremgangsmåde til ...", etc, vil disse typer krav blive betragtet som begrænsede til den kemiske forbindelse eller sammensætningen, når det/den er fremlagt eller emballeret til anvendelsen.

PL § 1, stk. 3 giver således grundlag for en afvigelse fra det generelle princip om, at produktkrav kun kan opnås for (absolut) nye produkter. Produktkrav, som angår første og yderligere medicinske anvendelser, skal fortsat opfylde alle andre patenterbarhedskriterier, særligt kriteriet om væsentlig adskillelse (se EPO T 128/82, OJ 4/1984, 164).

Et krav udformet som "Anvendelse af kemisk forbindelse eller sammensætning X til behandling af sygdom Y ..." vil blive anset for at vedrøre en fremgangsmåde til behandling, som er udtrykkeligt udelukket fra patentering af PL § 1, stk. 3, og vil derfor ikke blive accepteret.

Hvis en ansøgning for første gang angiver et antal særlige kirurgiske, terapeutiske eller diagnostiske anvendelser af en kendt kemisk forbindelse eller en kendt sammensætning, vil selvstændige krav, der hver er rettet mod den kemiske forbindelse eller sammensætningen til en af de forskellige anvendelser, i den ene ansøgning normalt være tilladt; derfor bør en indvending om manglende opfinderisk enhed ikke rejses (se Behandling af opfinderisk enhed).

Et krav, som angår en kendt kemisk forbindelse eller en kendt sammensætning til enten første eller efterfølgende (anden eller yderligere) kirurgisk, terapeutisk eller diagnostisk anvendelse kan udformes som "Kemisk forbindelse eller sammensætning X til terapeutisk anvendelse Z" eller som "Anvendelse af en kemisk forbindelse eller en sammensætning X til fremstilling af et medikament til terapeutisk anvendelse Z" (krav af typen "anden medicinsk anvendelse" eller af "Schweizisk type", jf. EPO G 5/83, OJ 3/1985, 64), hvis denne anvendelse er ny og opfinderisk.

Krav udformet som "Fremgangsmåde til fremstilling af et medikament beregnet til terapeutisk anvendelse Z, kendetegnet ved at den kemiske forbindelse X anvendes" eller de eksisterende ækvivalenter deraf kan også anvendes (se EPO T 958/94, OJ 6/1997, 241). I tilfælde, hvor en ansøger på samme tid angiver mere end en "efterfølgende" terapeutisk anvendelse, er krav af den ovennævnte type rettet mod disse forskellige anvendelser tilladte i den ene ansøgning, men kun hvis de har identiske eller tilsvarende særlig tekniske træk (PL § 10).

Vedrørende anvendelses- eller fremgangsmådekrav af ovennævnte type, skal det også bemærkes, at en ren farmaceutisk virkning ikke nødvendigvis indikerer en terapeutisk anvendelse. F.eks. kan en given kemisk forbindelses selektive blokering af en nærmere angiven receptor ikke i sig selv anses for en terapeutisk anvendelse. Selv hvis det repræsenterer et vigtigt stykke videnskabelig viden, skal opdagelsen af, at en kemisk forbindelse selektivt binder til en receptor, stadig finde en anvendelse i form af en defineret, reel behandling af en patologisk tilstand for at yde et teknisk bidrag til teknikken og for at kunne blive betragtet som en opfindelse berettiget til patentbeskyttelse (se EPO T 241/95, OJ 2/2001, 103). Se også Funktionel definition af en patologisk tilstand.Opdateret: 26. september 2012