Generiske angivelser og specifikke eksempler

Ved behandling af nyhed skal man være opmærksom på, at en generisk angivelse ikke normalt fjerner nyheden fra et specifikt eksempel, der falder inden for denne angivelse, men at en specifik angivelse fjerner nyheden fra et generisk krav, som omfatter denne angivelse. F.eks. fjerner angivelsen af kobber nyheden af metal som et generisk begreb, men ikke nyheden af andre metaller end kobber. En angivelse af nitter fjerner nyheden af fastgørelsesmidler som et generisk begreb, men ikke nyheden af ethvert andet fastgørelsesmiddel end nitter.Opdateret: 30. april 2012