Almindeligt tilgængelig skriftlig beskrivelse

En skriftlig beskrivelse, f.eks. et dokument, skal betragtes som værende gjort almindeligt tilgængelig, hvis det på den relevante dato var muligt for offentligheden at få viden om indholdet af dokumentet, og der ikke var nogen fortrolighedshindring, som begrænsede anvendelsen eller udbredelsen af denne viden.

F.eks. bliver tyske brugsmodeller ("Gebrauchsmuster") allerede gjort almindeligt tilgængelige fra den dato, de indføres i det tyske brugsmodelregister ("Eintragungstag"), som går forud for datoen for bekendtgørelsen i den tyske patenttidende ("Bekanntmachung im Patentblatt").

Nyhedsrapporten bør også citere dokumenter, hvori der er tvivl om et dokuments præcise offentliggørelsesdato, og dermed tidspunktet for den almindelig tilgængelighed. Hvis ansøgeren anfægter dokumentets almindelige tilgængelighed eller formodede offentliggørelsesdato, overvejer sagsbehandleren, om forholdet bør undersøges nærmere. Hvis ansøgeren fremlægger velfunderede grunde til at tvivle på, om dokumentet er en del af "den kendte teknik" set i relation til hans ansøgning, og hvis yderligere undersøgelser ikke fremkommer med tilstrækkelig dokumentation til at fjerne denne tvivl, bør sagsbehandleren ikke forfølge forholdet yderligere.

Se også Mundtlig fremlæggelse og offentlig brug.Opdateret: 30. april 2012