Mundtlig fremlæggelse og offentlig brug

I henhold til PL § 2, stk. 2, 1. pkt. betragtes et offentligt foredrag eller offentlig brug som kendt teknik.

Imidlertid skal sagsbehandleren ved udførelse af nyhedsundersøgelsen kun citere et mundtligt foredrag, osv. som kendt teknik, hvis sagsbehandleren har skriftlig bekræftelse til rådighed eller han på anden måde er overbevist om, at dette kan bevises. Det skal formodes, at indholdet i en rapport om en mundtlig præsentation er i overensstemmelse med denne præsentation.

Et problem, der kan opstå for sagsbehandleren, er hvor:

(i) et dokument gengiver en mundtlig beskrivelse (f.eks. en offentlig forelæs­ning) eller redegør for tidligere brug (f.eks. fremvisning på en offentlig udstilling); og

(ii) kun den mundtlige beskrivelse eller forelæsning var almindeligt tilgængelig før "indleveringsdagen" for ansøgningen, og selve dokumentet blev offentliggjort på eller efter denne dato.

I sådanne tilfælde bør sagsbehandleren starte med at gå ud fra, at dokumentet giver en sand redegørelse af den tidligere forelæsning, fremvisning eller anden begivenhed og bør derfor betragte den tidligere begivenhed som en del af "den kendte teknik". Hvis ansøgeren imidlertid giver velfunderede grunde til at anfægte sandheden i redegørelsen, som er givet i dokumentet, bør sagsbehandleren ikke forfølge forholdet yderligere.

Sådanne henvisninger til mundtlige foredrag, tidligere offentlig brug, offentliggørelse ved salg, osv., frembringes imidlertidi oftest af indsigere under indsigelsesforløbet.Opdateret: 30. april 2012