Den nærmeste teknik og dens effekt på nyhedsundersøgelsen

Det kan forekomme, at sagsbehandleren ikke finder nogle dokumen­ter, der er publiceret før den tidligste prioritetsdato, som forgriber nyhed eller væsentlig adskillelse for den ansøgte ansøgning.

I sådanne tilfælde skal sagsbehandleren, hvis det er muligt, citere i det mindste den kendte teknik, som blev fundet under nyhedsundersøgelsen, i nyhedsundersøgelses­rapporten. Den citerede kendte teknik skal angive en løsning på det samme problem som ligger til grund for den ansøgte opfindelse (dette tekniske problem kan ændre sig afhængigt af den fundne kendte teknik (se Objektive tekniske problem)) og hvor den kendte løsning teknisk ligger nærmest på den ansøgte opfindelse ("nærmest kendte teknik"). Sådan kendt teknik skal omtales som et "A" doku­men­t i nyhedsundersøgelsesrapporten (se Kategorier af dokumenter).

Hvis sådant et dokument ikke kan findes, skal sagsbehandle­ren citere et doku­ment som løser et problem nært beslægtet med det problem, som ligger til grund for den ansøgte opfindelse, som den nærmeste kendte teknik, og hvor løsningen teknisk set har størst lighed med ansøgningen under behandling.

Sagsbehandleren kan fremdrage dokumenter, som er tilfæl­digt nyhedsskadelige for opfindelsen angivet i kravene, men som ikke forgriber nyhed eller væsentlig adskillelse efter behørig ændring af ansøgningen. Hvis sagsbehandleren ikke fremdrager andre dokumenter, som er skadelige for væsentlig adskillelse, bør han fortsætte som angivet ovenfor.Opdateret: 30. april 2012