Emner udelukket fra nyhedsundersøgelsen

Følgende emner udelukkes normalt fra nyhedsundersøgelsen:

Under et kaldes de ovenstående bestemmelser i PL for undtagelsesbestemmelserne.

Ved fastsættelse af nyhedsundersøgelsens omfang vurderer sagsbehandleren om den ansøgte opfindelse falder indenfor undtagelsesbestemmelserne, og overvejer i givet fald eventuelle begrænsninger i nyhedsundersøgelsen.

Hvis alle kravene er omfattet af ovennævnte undtagelsesbestemmelser, foretages ingen nyhedsundersøgelse. Hvis kun nogle af kravene eller dele af kravene er omfattet af undtagelsesbestemmelserne, foretages en nyhedsundersøgelse af de krav eller dele af krav, der ikke er omfattet af undtagelsesbestemmelserne.

Eksempel: Opfindelser, der udgør rene forretningsmetoder, er omfattet af undtagelsesbestemmelserne, og krav vedrørende denne type metoder vil ikke blive nyhedsundersøgt.

Hvis kravene vedrørende forretningsmetoden også indeholder tekniske træk, vil examiner rette sin nyhedsundersøgelse mod disse træk i kravene.

For fremgangsmåder til kirurgisk eller terapeutisk behandling eller diagnosticering se Behandling, diagnosticering af mennesker eller dyr.

Ansøgeren informeres i et første behandlingsbrev om, at

(a)     nyhedsundersøgelsen blev ikke foretaget fordi alle kravene omhandler emner der er udelukket fra nyhedsundersøgelsen. Her erstatter behandlingsbrevet nyhedsundersøgelsesrapporten, eller

(b)     nyhedsundersøgelsen blev ikke foretaget for nogle krav eller for en del af et krav. I dette tilfælde skal de omhandlede krav omtales i behandlingsbrevet, der ledsages af nyhedsundersøgelsesrapporten. Nyhedsundersøgelsesrapporten vil da kun omhandle den del af ansøgningen, der har været nyhedsundersøgt.

I begge tilfælde (a) og (b) skal årsagen til den manglende eller begrænsede nyhedsundersøgelse angives.

 Opdateret: 30. september 2021