Forskellige kravkategorier

Når ansøgningen indeholder krav af forskellige kategorier, skal alle disse omfattes af nyhedsundersøgelsen.

Hvis et produktkrav imidlertid synes både nyt og ikke-nærliggende, skal sagsbehandleren ikke gøre sig nogen specielle anstrengelser for at nyhedsundersøge fremgangsmådekrav, som uundgåeligt resulterer i fremstillingen af dette produkt, eller efter anvendelse af produktet, se Selvstændige krav der henviser til et andet krav og patenterbarhed. Når ansøgningen kun indeholder krav fra én kategori, kan det være ønskeligt at inkludere andre kategorier i nyhedsundersøgelsen.

Eksempel: Man kan almindeligvis (dvs. undtagen når ansøgningen indeholder indikationer om det modsatte) formode, at udgangsprodukterne i et krav rettet mod en kemisk proces er en del af den kendte teknik og derfor behøver disse ikke at blive nyhedsundersøgt. Mellemprodukterne nyhedsundersøges kun, når de er genstand for et eller flere krav, mens slutprodukterne altid skal nyhedsundersøges, undtaget når de er åbenbart kendte.Opdateret: 30. april 2012