Foregribelse af ændringer i krav

I princippet, og så vidt det er muligt og rimeligt, skal nyhedsundersøgelsen dække alt det, som kravene omfatter, eller mod hvilke de med rimelighed kan forventes at blive rettet, efter at de er blevet ændret. Se imidlertid Begrænsning ved manglende enhed i tilfælde af manglende enhed.

Eksempel: En ansøgning vedrørende et elektrisk kredsløb indeholder en eller flere krav, som kun er rettet mod funktionen og virkemåden. Beskrivelsen og tegningerne indeholder et eksempel med et detaljeret ikke-trivielt transistorkredsløb. Nyhedsundersøgelsen skal også omfatte dette transistorkredsløb.Opdateret: 17. september 2013