Specielt om hidtil ukendte kemiske forbindelser

For ansøgninger der angår hidtil ukendte forbindelser, f. eks. karakteriseret ved en generisk formel (Markush-formel), lægges hovedvægten i nyhedsundersøgelsen på de eksemplificerede forbindelser, uanset om disse er karakteriserede ved data eller ej, og på andre forbindelser, der er nævnt med data. Hvis en søgeprofil, der omfatter alle disse forbindelser, er for bred til, at der kan udføres en meningsfuld søgning, kan undersøgelsen begrænses til en mere snæver søgeprofil, der omfatter hovedparten af forbindelserne.

Teoretiske produkter - det vil sige produkter, som blot er nævnt specifikt uden data, men ikke eksemplificeret - nyhedsundersøges normalt ikke, medmindre det kan ske uden udvidelse af søgeprofilen.

Produktkrav på hidtil ukendte forbindelser (stofkrav) nyhedsundersøges ikke i anvendelsesklassen, medmindre nyhedsundersøgelsen i stofklassen viser, at forbindelserne er kendte. Det samme gælder for krav på en anvendelse af en hidtil ukendt forbindelse eller en fremgangsmåde til fremstilling af en hidtil ukendt forbindelse.

For krav på en hidtil ukendt formulering (f. eks. en farmaceutisk formulering) omfattende en hidtil ukendt kemisk forbindelse, hvor det patenterbare er den hidtil ukendte formulering og ikke den hidtil ukendte forbindelse, søges både i stofklassen og i klassen for formuleringen.Opdateret: 30. april 2012