Nyhedsundersøgelse i analoge teknikområder

Sagsbehandleren vurderer i hver enkelt sag behovet for at udvide nyhedsundersøgelsen til også at omfatte analoge områder. Vurderingen er afhængig af resultatet af nyhedsundersøgelsen i de dele af søgematerialet, der først blev taget i betragtning.

Spørgsmålet om, hvilket teknisk område, der i et givent tilfælde skal anses for det analoge område, skal overvejes i lyset af, hvad der viser sig at være opfindelsens essentielle tekniske bidrag og ikke kun de specifikke funktioner, der udtrykkeligt er angivet i ansøgningen.

Beslutningen om at udvide nyhedsundersøgelsen til områder, der ikke er nævnt i ansøgningen, skal overlades til sagsbehandlerens skøn. Sagsbehandleren skal ikke sætte sig i opfinderens sted og prøve at forestille sig alle mulige anvendelsesmuligheder af opfindelsen. Det altoverskyggende princip i udvidelsen af nyhedsundersøgelsen til også at omfatte de analoge teknikområder bør være, om det er sandsynligt, at en rimelig indvending om manglende væsentlig adskillelse kan rejses på basis af, hvad der sandsynligvis kan findes ved en nyhedsundersøgelse i disse områder.Opdateret: 30. april 2012