Brede krav

Der gøres ikke nogen speciel indsats for at nyhedsundersøge urimeligt brede eller spekulative krav, ud over den specifikke opfindelse, som er tilstrækkeligt beskrevet i ansøgningen (PL § 8, stk. 2), og som er underbygget af beskrivelsen (PL § 39).

Eksempel 1: Kravene i en ansøgning, der vedrører og i detaljer beskriver en automatisk telefoncentral, retter sig mod en automatisk kommunikationsopkoblingscentral. Nyhedsundersøgelsen skal ikke udvides til automatiske telegrafcentraler, dataopkoblingscentraler, osv., blot på grund af den brede formulering af kravet, men kun hvis det er sandsynligt, at en sådan udvidet nyhedsundersøgelse kan fremskaffe et dokument, på baggrund af hvilket en rimelig indvending med hensyn til manglende nyhed eller væsentlig adskillelse kan rejses.

Eksempel 2: Et krav er rettet mod en fremgangsmåde til fremstilling af et "impedans element", men beskrivelsen og tegningerne vedrører kun fremstillingen af et modstandselement og giver ikke nogen angivelse af, hvordan andre typer impedans elementer kunne fremstilles ved opfindelsens fremgangsmåde. Udvidelsen af nyhedsundersøgelsen til for eksempel at omfatte fremstilling af kondensatorer vil i dette tilfælde ikke være berettiget.

Eksempel 3: Et selvstændigt krav vedrører en kemisk behandling af et substrat, hvorimod det fremgår af beskrivelsen eller alle eksemplerne, at problemet, der skal løses, udelukkende er afhængig af beskaffenheden af naturlæder. Her er det klart, at nyhedsundersøgelsen ikke skal udvides til at omfatte teknikområderne for plastik, stof eller glas.

Eksempel 4: Beskrivelsen og tegningerne er rettet mod en lås med en sikkerhedscylinder, hvorimod kravene henviser til en anordning, der tillader indekseringen af vinkelindstillingen af et førsteelement med hensyn til to andre roterende elementer. Nyhedsundersøgelsen begrænses i dette tilfælde til låse.

Når kravene mangler uddybning eller underbygning i beskrivelsen i en sådan grad, at en meningsfuld nyhedsundersøgelse af hele omfanget af kravene derved bliver umulig, kan det være passende at udføre en ufuldstændig nyhedsundersøgelse, at udforme en behandlingsrapport, hvor det forklares, hvorfor nyhedsundersøgelsen ikke kunne lade sig gøre, eller kontakte ansøgeren for en afklaring. Se Ingen meningsfuld undersøgelse er mulig.Opdateret: 18. november 2013