Nyhedsundersøgelse efter en PCT nyhedsundersøgelse

Når der i en supplerende nyhedsundersøgelse, der kommer efter en international (PCT) nyhedsundersøgelse, opstår et problem om opfinderisk enhed, skal sagsbehandleren så vidt muligt undgå at fravige den holdning, der er taget under den internationale fase, undtagen hvor:

(i) kravene blev ændret før udførelsen af den supplerende nyhedsundersøgelse således, at det afføder manglende opfinderisk enhed, som ikke var tilfældet i den internationale fase;

(ii) fortolkningen af betingelsen for opfinderisk enhed i den internationale fase var klart ukorrekt; eller

(iii) den danske nyhedsundersøgelse afslører et eller flere dokumenter, som ikke var tilgængelige i den internationale fase, og som fører til manglende opfinderisk enhed (se Behandling af opfinderisk enhed, og Opfinderisk enhed mellem uselvstændige krav).Opdateret: 3. november 2015