Fortolkning af krav

Nyhedsundersøgelsen skal på den ene side ikke være begrænset til kravenes ordlyd, men på den anden side skal den heller ikke udvides til at omfatte alt, som kan udledes af en fagmand efter vurdering af beskrivelsen og tegningerne. Til det formål foretager sagsbehandleren en kritisk gennemgang af kravene set i lyset af beskrivelsen og tegningerne. Indholdet af de uselvstændige krav tolkes ved nyhedsundersøgelsen i den bredeste forstand.

Sagsbehandleren skal specielt tage stilling til omfanget af kravene, beskrivelsen og tegningerne for at kunne identificere problemet, der ligger til grund for opfindelsen, det opfinderiske koncept der fører til løsning af problemet, de tekniske træk, der er nødvendige for løsningen, som fremgår af kravene, samt de opnåede resultater og virkninger (se Foregribelse af ændringer i krav).

Nyhedsundersøgelsen rettes mod det, der synes at være de essentielle træk ved opfindelsen. Hvis de tekniske træk, der er nødvendige for løsningen af det påståede problem, ikke fremgår af kravene men er angivet i beskrivelsen, skal disse træk medtages i nyhedsundersøgelsen. Se Uoverensstemmelse mellem krav og beskrivelse punkt (ii).

Nyhedsundersøgelsen skal endvidere tage hensyn til ændringer i det (objektive) tekniske problem, der ligger til grund for opfindelsen, som kan opstå under nyhedsundersøgelsen som et resultat af den fundne kendte teknik. Se Typer af dokumenter relevant som kendt teknik og Objektive tekniske problem.

Det skal bemærkes, at, selvom udtrykkelige henvisninger i kravene til træk, der er belyst i beskrivelsen, kun kan tillades, hvor det er "absolut nødvendigt" (BEK § 13, stk. 4; se også Foregribelse af ændringer i krav og Henvisninger til beskrivelsen eller tegningerne), skal krav, der indeholder sådanne henvisninger stadig nyhedsundersøges, hvis disse tekniske træk er klart definerede i specifikke dele af beskrivelsen.

Når kravene fortolkes i forbindelse med nyhedsundersøgelsen, vil nyhedsundersøgelsen også tage kendt teknik i betragtning, der omfatter tekniske træk, som er velkendte ækvivalente til de tekniske træk ved den påberåbte opfindelse, og som kan underminere væsentlig adskillelse fra den kendte teknik. Se Eksempler på nærliggende opfindelser der involverer anvendelsen af kendte systemer punkt (ii).Opdateret: 18. november 2013