Søgestrategi

Omfanget af nyhedsundersøgelsen skal være således, at der tilstræbes at finde frem til så meget af den kendte teknik som muligt (BEK § 35). Nyhedsundersøgelsen skal udføres på en sådan måde, at risikoen for at overse dokumenter, der fuldstændig foregriber et eller flere krav eller anden særdeles relevant kendt teknik, begrænses til et minimum. For mindre relevant kendt teknik kan en lavere forholdsmæssig træfprocent accepteres.

For at opnå dette er flere forskellige søgestrategier mulige. Sagsbehandleren bør bruge sin dømmekraft, baseret på erfaring og viden om de tilgængelige søgeværktøjer, til at vælge den søgestrategi, der er bedst egnet til den pågældende sag.

Effektiviteten og udbyttet af enhver søgning efter relevante dokumenter afhænger af graden af den inddeling i klasser, som de er tilgængelig i, eller som kan anvendes på samlingen af dokumenter, der skal nyhedsundersøges. Inddelingen giver sagsbehandleren mulighed for at udvælge de dele af materialet, der skal tages hensyn til.

Sagsbehandleren skal vælge en søgestrategi, der vil føre til de dele af dokumentationen, hvor sandsynligheden for at finde relevan­te dokumenter er størst.

Normalt gives de teknikområder forrang, som er direkte relevante for opfindelsen, og heri søges med de bedst dækkende søgetermer (ord, klasser osv.), som er mest relevante for konkrete eksempel(er) og foretrukne udførelsesformer for den ansøgte opfindelse. Det kan desuden være relevant, at nyhedsundersøgelsen udvides til de dele af søgematerialet, som dækker analoge teknikområder.

Der bør udelades de dele af søgematerialet, hvor sandsynligheden for at finde dokumenter, der er relevante i forbindelse med nyhedsundersøgelsen, er lille.

Der kan normalt udelades dokumenter inden for en bestemt periode, der ligger forud for tidspunktet, hvor det pågældende teknologiske felt begyndte at blive udviklet.

Ligeledes behøves der kun at tage hensyn til et medlem af en patentfamilie, medmindre der er grund til at formode, at der er relevante substantielle forskelle i indholdet af forskellige medlemmer af samme familie.

Det skal bemærkes, at nyhedsundersøgelser ikke altid kan blive 100 % fuldstændige på grund af faktorer såsom de uundgåelige unøjagtigheder, der er ved ethvert informationsøgningssystem, og dets implementering. Fuldstændige nyhedsundersøgelser er desuden  ikke altid økonomisk rentable, hvis omkostningerne skal holdes inden for rimelighedens grænser.

 Opdateret: 30. januar 2013