Kombination af elementer i et krav

For krav der er kendetegnet ved en kombination af elementer (f. eks. A, B og C) skal nyhedsundersøgelsen være rettet mod kombinationen. Når der søges i dele af søgematerialet i denne hensigt, skal underkombinationer, herunder elementerne individuelt (f. eks. A og B, A og C, B og C og også A, B og C enkeltvis) imidlertid nyhedsundersøges samtidigt i disse dele af materialet.

En nyhedsundersøgelse i yderligere dele af søgematerialet, enten efter underkombinationer eller efter individuelle delelementer af kombinationen skal kun udføres, hvis det stadig er nødvendigt for at kunne påvise nyheden ved delelementet for at kunne vurdere væsentlig adskillelse af selve kombinationen.Opdateret: 30. april 2012