Nyhedsundersøgelsen af selvstændige og uselvstændige krav

 

Nyhedsundersøgelsen tager udgangspunkt i opfindelsen, som den er angivet i de selvstændige krav. Samtidigt undersøger sagsbehandleren, om der findes kendt teknik, der er relevant for bedømmelse af patenterbarheden af de uselvstændige krav og de ikke-trivielle udførelsesformer fra beskrivelsen, som Patent- og Varemærkestyrelsen med rimelighed kan forvente, at kravene kan blive rettet mod ved en senere ændring af kravsættet, se Foregribelse af ændringer i krav.

Uselvstændige krav skal fortolkes som værende begrænsede af alle trækkene i de krav, som de er afhængige af, dog skal indholdet af de uselvstændige krav tolkes i den bredeste forstand.

Hvor genstanden i et selvstændigt krav er ny, vil genstanden i dets uselvstændige krav derfor også være ny. Når patenterbarheden af genstanden i det selvstændige krav ikke bestrides efter nyhedsundersøgelsen, er det ikke nødvendigt at foretage en yderligere nyhedsundersøgelse eller at citere dokumenter med hensyn til genstanden i de uselvstændige krav som sådan. Se imidlertid Yderligere nyhedsundersøgelser punkt (ii).

Eksempel 1: I en ansøgning vedrørende katodestråle-oscilloskop-rør, er det selvstændige krav rettet mod specifikke tekniske træk til illuminering af skærmen langs kanten af fronten på røret, og et uselvstændigt krav er rettet mod en specifik forbindelse mellem fronten og hoveddelen af røret. Sagsbehandleren skal også søge efter de forbindende tekniske træk, og om de er i kombination med illumineringsmidlerne eller ej, indenfor de dele af søgematerialet, han tager hensyn til i nyhedsundersøgelsen af illumineringsmidlerne. Hvis patenterbarheden af illumineringsmidlerne ikke bestrides efter denne nyhedsundersøgelse, skal sagsbehandleren ikke udvide sin søgning efter de forbindende tekniske træk til også at omfatte yderligere dele af søgematerialet, som sandsynligvis indeholder materiale, der vedrører, eller som specifikt indeholder disse forbindelser.

Eksempel 2: En ansøgning omhandler en farmaceutisk sammensætning til behandling af negleinfektioner. Hvis patenterbarheden af genstanden i det selvstændige krav, der vedrører specifikke kombinationer af de aktive ingredienser, ikke bestrides efter udførelsen af nyhedsundersøgelsen, er der ingen grund til at fortsætte søgningen efter uselvstændige krav, der omhandler anvendelsen af en specifik flygtig organisk opløsning som bærer i en farmaceutisk sammensætning.

Hvor patenterbarheden af genstanden i de selvstændige krav imidlertid bestrides, kan det være nødvendigt at forsætte søgningen i andre dele af søgematerialet for at kunne bestemme, om genstanden i de uselvstændige krav er ny og adskiller sig væsentligt fra den kendte teknik. Der skal ikke foretages en speciel nyhedsundersøgelse efter træk, der er trivielle eller almindeligt kendte inden for teknikken. Hvis en håndbog eller andet dokument, der viser, at et træk er almindeligt kendt, kan findes hurtigt, skal dette dokument citeres (se Kombination af modhold). Når de uselvstændige krav tilføjer et yderligere træk (i stedet for at give flere detaljer om et element, der allerede fremgår af det selvstændige krav), skal det uselvstændige krav behandles i kombination med trækkene i det selvstændige krav, og skal behandles i overensstemmelse hermed, se Uselvstændige krav.Opdateret: 18. november 2013