Sekundære kravsæt

Hvis ansøger som svar på en teknisk behandling indleverer flere kravsæt i prioriteret rækkefølge, f.eks. et primært- og et eller flere prioriterede sekundære kravsæt, behandler styrelsen hvert kravsæt i sin helhed i denne prioriterede rækkefølge.

Hvert sekundært kravsæt behandles, som om det var indsendt som svar på styrelsens behandling af det foregående kravsæt.

 

Finder styrelsen, at det primære kravsæt eller et af de efterfølgende sekundære kravsæt indeholder et krav, som vurderes at være patenterbart, behandler styrelsen ikke de efterfølgende kravsæt. Styrelsen stopper således behandlingen af de sekundære kravsæt, når styrelsen vurderer, at et højere prioriteret kravsæt indeholder et krav der er patenterbart. 

 

Ændringerne i de sekundære kravsæt skal opfylde de generelle krav, som stilles til ændringer i kravsættet som angivet i bl.a.

Tilladelige ændringer i henhold til PL § 13 og Ændringer i kravsættet efter første patenterbarhedsvurdering.

 

Sekundære kravsæt angivet i ansøgningen ved indleveringen vil ikke blive behandlet. Ansøgningen skal kun indeholde et kravsæt.

 

 

Eksempel 1

Styrelsen modtager som svar på en teknisk behandling ét primært kravsæt og fire sekundære kravsæt. De fire sekundære kravsæt er prioriteret som kravsæt 2, 3, 4 og 5. Ved behandlingen af svaret vurderer sagsbehandleren, at krav 6 i kravsæt 1 er patenterbart. Sagsbehandleren behandler derfor ikke kravsæt 2, 3, 4 og 5. Sagsbehandleren har ikke fremdraget yderligere kendt teknik ved behandlingen. Som svar på denne behandling kan der derfor ikke indsendes krav fra kravsæt 2, 3, 4 og 5 medmindre de falder inden for omfanget af krav 6 i kravsæt 1, jf. Ændringer i kravsættet efter første patenterbarhedsvurdering.

 

 

Eksempel 2

Styrelsen modtager som svar på en teknisk behandling ét primært kravsæt og fire sekundære kravsæt. De fire sekundære kravsæt er prioriteret som kravsæt 2, 3, 4 og 5. Ved behandlingen af svaret vurderer sagsbehandleren, at kravene i det primære kravsæt ikke er patenterbare. Ved behandlingen af det primære kravsæt fremdrager sagsbehandleren yderligere kendt teknik. Omfanget af krav 1 i kravsæt 2 ligger indenfor omfanget af krav 1 i kravsæt 1. Behandlingen kan derfor fortsætte med kravsæt 2. Sagsbehandleren vurderer, at krav 2 i kravsæt 2 er patenterbart. Sagsbehandleren behandler derfor ikke kravsæt 3, 4 og 5. Ved behandlingen af kravsæt 2 fremdrager sagsbehandleren ikke kendt teknik udover, hvad der har været fremdraget ved tidligere behandlinger inkl. behandlingen af kravsæt 1. Som svar på denne behandling kan der derfor ikke indsendes krav fra kravsæt 3, 4 og 5 medmindre de falder inden for omfanget af krav 2 i kravsæt 2, jf. Ændringer i kravsættet efter første patenterbarhedsvurdering.

 

 

Eksempel 3

Styrelsen modtager som svar på en teknisk behandling ét primært kravsæt og fire sekundære kravsæt. De fire sekundære kravsæt er prioriteret som kravsæt 2, 3, 4 og 5. Ved behandlingen af svaret vurderer sagsbehandleren at, kravene i det primære kravsæt ikke er patenterbare. Ved behandlingen af det primære kravsæt fremdrager sagsbehandleren ikke yderligere kendt teknik. Omfanget af krav 1 i kravsæt 2 ligger udenfor omfanget af kravet med det mindste omfang i kravsæt 1. Behandlingen kan derfor ikke fortsætte med kravsæt 2, 3, 4 og 5. Som svar på denne behandling kan der ikke indsendes krav fra kravsæt 2, 3, 4 og 5 medmindre de falder inden for omfanget af kravet med det mindste omfang i kravsæt 1, jf. Ændringer i kravsættet efter første patenterbarhedsvurdering.Opdateret: 1. november 2019