Overensstemmelse mellem beskrivelse og krav

Hvis kravene er blevet ændret og ændringerne er tilladelige (se Tilladelige ændringer i henhold til PL § 13, og Ændringer i kravsættet efter første patenterbarhedsvurdering), skal der undersøges, om beskrivelsen kræver tilsvarende rettelser for at fjerne u­over­ensstemmelser mellem dem.

Der undersøges f.eks., om alle konkrete udtryk af den beskrevne opfindelse stadig er indenfor omfanget af et eller flere krav. Se Uoverensstemmelse mellem krav og beskrivelse.

Der undersøges omvendt også, om alle de ændrede krav er understøttet i beskrivelsen. Se Underbygning af krav i beskrivelsen.

Ydermere hvis kravenes kategori er blevet ændret, undersøges om titlen tilsvarende skal ændres.



Opdateret: 14. juni 2012