Indlevering af sekvenslisten i papirform eller elektronisk

Sekvenslisten kan indleveres i papirform eller elektronisk i maskinlæsbar form.

Når sekvenslisten indleveres i papirform, skal den også indsendes elektronisk i en maskinlæsbar form. I dette tilfælde skal informationen, som indleveres elektronisk, være identisk med sekvenslisten i papirform. Ansøger eller dennes fuldmægtig skal indsende en erklæring om, at dette er tilfældet, jf. BEK § 17, stk. 2.

Den maskinlæsbare form skal være i overensstemmelse med den på indleveringsdagen gældende WIPO Standard (se Affattelse af sekvenslisten)

 

 

 

 Opdateret: 28. juni 2022