BEK § 28

§ 28. Et patentkrav må ikke ændres således, at det kommer til at indeholde noget, som ikke fremgår af basisdokumenterne, jf. §§ 30 og 34, stk. 1. Ændres et patentkrav ved indførelse af nye bestemmelser, skal ansøgeren samtidig angive, hvor i basisdokumenterne der findes grundlag herfor.

Stk. 2. Efter at Patent- og Varemærkestyrelsen har afgivet udtalelse om resultatet af den foretagne nyhedsundersøgelse, må der ikke i samme patentansøgning optages patentkrav, som angiver en opfindelse, der er uafhængig af de opfindelser, der er angivet i tidligere indleverede krav.

Stk. 3. Ændringer i eller tilføjelser til patentkrav skal, hvis Patent- og Varemærkestyrelsen ikke tillader andet, ske ved indlevering af nyt eksemplar af patentkravene. I dette eksemplar skal samtlige fastholdte patentkrav være optaget i sammenhæng.

Opdateret: 3. januar 2022