BEK § 29

§ 29. I beskrivelse, tegninger og fotografier må ansøgeren kun foretage ændringer eller tillæg, der ikke ændrer ved forståelsen af patentkravene.

Stk. 2. Ved indlevering af nye eksemplarer af beskrivelsen skal ansøgeren afgive erklæring om, på hvilke punkter beskrivelsen ikke ordret stemmer overens med en tidligere indleveret beskrivelse.

Opdateret: 3. januar 2022