BEK § 59

§ 59. Hvis Patent- og Varemærkestyrelsen vurderer, at patentet kan opretholdes i ændret form, får parterne meddelelse herom. Patenthaveren opfordres samtidig til inden for 2 måneder at fremsende en ændret tekst. Såfremt patenthaver ikke indleverer en ændret tekst inden udløbet af fristen, erklæres patentet ugyldigt. Hvis patenthaver indleverer en ændret tekst, giver Patent- og Varemærkestyrelsen den, der har begæret omprøvning af patentet, mulighed for at udtale sig om den ændrede tekst, inden Patent- og Varemærkestyrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt patentet kan opretholdes i ændret form eller skal erklæres ugyldigt. Såfremt styrelsen træffer afgørelse om, at patentet kan opretholdes i ændret form, skal afgørelsen angive den tekst, som patentet opretholdes med.

Stk. 2. Når afgørelsen om at opretholde patentet i ændret form er blevet endelig, opfordres patenthaveren til inden for 2 måneder at betale gebyret for publicering af nyt patentskrift. Såfremt patenthaveren ikke betaler publiceringsgebyret, bliver patentet erklæret ugyldigt.

Opdateret: 25. januar 2013