Fremgangsmåder til kirurgisk behandling

Det fremgår af PL § 1, stk. 3, 1 pkt., at fremgangsmåder til kirurgisk eller terapeutisk behandling eller til diagnosticering, som anvendes på mennesker eller dyr, ikke anses som opfindelser.

Begrebet "kirurgisk behandling" defineres efter behandlingens art og ikke efter dens formål. Manglende mulighed for at patentere fremgangsmåder til kirurgisk behandling omfatter således kirurgisk behandling til både terapeutiske og kosmetiske formål.

Begrebet dækker endvidere både indgreb udført ved konservative (lukkede, non-invasive) procedurer, og operative (invasive) procedurer ved hjælp af instrumenter.

Manglende mulighed for patentering gælder betydelige fysiske indgreb på legemet, der kræver professionel lægelig ekspertise for at blive udført, eller som indebærer en betydelig sundhedsrisiko, selv når de udføres med den nødvendige faglige omhu og ekspertise. Eksemplerne kan være injektion af et kontrastmiddel ind i hjertet, kateterisering, endoskopi og overførsel af embryon.

Invasive teknikker af rutinemæssig karakter, der udføres på ukritiske kropsdele og som generelt udføres i et ikke-medicinsk, kommercielt miljø, kan derimod patenteres. Ukritiske medicinske metoder, der kun omfatter mindre indgreb uden væsentlige sundhedsrisici, når de udføres med den fornødne omhu og ekspertise, kan ligeledes patenteres.

Ved vurderingen af sundhedsrisikoen ved indgivelse af terapeutiske eller diagnostiske midler, anlægges der en samlet vurdering af helbredsrisikoen ved indgivelsesmåden og det indgivne middel (EPO G 1/07, afsnit 3.4.2.3).

 Andre kriterier end den nødvendige lægelige ekspertise og sundhedsrisici ved behandlingen kan indgå i den samlede vurdering, fx ​​graden af den fysiske intervention baseret på invasivitet eller kompleksitet af ​​den udførte operation (EPO G 1/07, afsnit 3.4.2.4).

Vurderingen af, hvorvidt en fremgangsmåde er en kirurgisk behandling, er en samlet vurdering, der foretages på baggrund af den konkrete sag.

Omfatter fremgangsmåden et kirurgisk trin, kan fremgangsmåden ikke patenteres.

Alle trin med ikke-patenterbart indhold skal fjernes fra patentkrav enten ved hjælp af en disclaimer (EPO G 1/03 og G 2/03 under hensyntagen til G 2/10), eller ved at omformulere kravet, dog således at essentielle træk ikke fjernes. Mulighed for at patentere de ændrede krav vil altid afhænge af, hvorvidt de øvrige betingelser i PL er overholdt.

 

 

 

 Opdateret: 9. februar 2016