Produkt defineret ved fremstillingsmåde ("product-by-process")

Hvis det er vanskeligt at definere et produkt, særligt et kemisk produkt, kan man i stedet definere produktet i kravet ved at angive fremstillingsmåden ("product-by-process"), om nødvendigt i kombination med parametre for produktet.

Et krav, som definerer et produkt ved en fremstillingsmåde, skal udformes som et krav vedrørende produktet i sig selv blot udtrykt ved fremgangsmåden i stedet for ved produktets konstruktion.

Et krav, som definerer et produkt ved hjælp af en fremgangsmåde, kan f.eks. udformes således: "Produkt X, der kan opnås ved fremgangsmåde Y".

Sådanne krav kan kun tillades, hvis produkterne som sådan opfylder betingelserne for patenterbarhed, herunder at de er nye og adskiller sig væsentligt fra kendt teknik. Et produkt opfylder ikke nyhedskravet, blot fordi det fremstilles ved en ny proces (se EPO T 150/82, OJ 7/1984, 309).

Uanset om termen "som kan opnås", "opnået", "direkte opnået" eller en lignende formulering anvendes i "product-by-process" kravet, anses det stadig for at være et krav på produktet som sådan og giver eneret til produktet (se EPO T 20/94, ikke offentliggjort i OJ).Opdateret: 30. april 2012