Relative termer

Det er ikke tilladt at bruge en relativ eller lignende term, såsom "tynd", "bred" eller "stærk" i et patentkrav, medmindre termen har en velkendt betydning inden for den bestemte teknik, og at termen anvendes i denne forbindelse, fx "højfrekvens" vedrørende en forstærker.

Hvor termen ikke har nogen velkendt betydning, skal den erstattes af en mere præcis term, fundet andet steds i basisdokumenterne. Se Kravenes klarhed.

De relative termer kan slettes fra patentkrav, hvis de i øvrigt opfylder betingelserne for erstatning eller fjernelse af ikke essentielle træk fra et patentkrav.Opdateret: 9. februar 2016