Aktindsigt - SPC

Det er muligt at få aktindsigt i sagsakterne for certifikater og forlængelser heraf. 

Reglerne om aktindsigt findes i forvaltningsloven for så vidt angår parterne i en sag, eksempelvis ansøgeren/indehaveren, og i offentlighedsloven for så vidt angår andre personer. 

Sagsakterne i ansøgninger om certifikat og ansøgninger om forlængelser af certifikat er tilgængelige for enhver, jf. BEK § 76, stk. 2.

Afgørelser om afslag på anmodning om aktindsigt kan påklages til Ankenævnet for Patenter og Varemærker, jf. ankenævnsbekendtgørelsen nr. 892 af 21. september 2009 § 1, nr. 9..

De generelle bestemmelser vedrørende aktindsigt for patentansøgninger finder tilsvarende anvendelse for ansøgninger om certifikat og ansøgninger om forlængelser af certifikat, jf., LMF artikel 19, stk. 1 hhv. PMF artikel 18, stk. 1. Se mere om:

 

 Opdateret: 6. februar 2013