Ændringer i registret - SPC

Når der ansøges om eller meddeles certifikat eller forlængelse heraf bliver oplysningerne indført i certifikatregistret, jf. BEK § 76, stk. 1. Her bliver de fleste forhold om certifikatet og dets eventuelle forlængelse noteret, herunder navnet på ansøger/indehaver, fuldmægtig, osv. Oplysninger vedrørende overdragelser, pant, udlæg, licens m.v., som er noteret eller noteres for grundpatentet i patentregistret i henhold til BEK § 47, indføres samtidig i certifikatregistret, jf. BEK § 76, stk. 2.

Registret skal afspejle de faktiske forhold. Det er derfor meget vigtigt, at vi får besked, når der sker ændringer i de oplysninger, som ligger i registret, så dette kan blive rettet. Et register indeholder vigtige oplysninger både for certifikathaver selv og for brugere af registret i øvrigt. Det er gratis at få lavet ændringer i registret.

Patentregistret indeholder også historiske oplysninger. En historisk oplysning er fx navnet på en tidligere indehaver eller fuldmægtig.

De enkelte typer af ændringer i registeret skal opfylde forskellige kriterier og dokumentationskrav. De tilsvarende bestemmelser vedrørende patenter finder tilsvarende anvendelse for ændringer vedrørende certifikater og forlængelser heraf, jf. LMF artikel 19, stk. 1 hhv. PMF artikel 18, stk. 1. Du kan læse mere om de hyppigt forekommende typer af ændringer:

 

 Opdateret: 6. februar 2013