Genoprettelse - SPC

Bestemmelserne i PL § 72 finder anvendelse på tab af rettigheder som følge af en manglende overholdelse af en i LMF/PMF direkte fastsat frist, jf. BEK § 85, stk. 1.

Genoprettelse kan også foretages, når et certifikat og dets eventuelle forlængelse er bortfaldet i henhold til bestemmelserne i LMF/PMF artikel 14, litra c eller d, jf. BEK § 85, stk. 1. 

Begæring om genoprettelse efter BEK § 85, stk. 1 skal, jf. BEK § 85, stk. 2, indgives til Patent- og Varemærkestyrelsen og være ledsaget af det i PL § 103, stk. 4 fastsatte gebyr. 

Du kan læse mere om bestemmelserne i PL § 72 under Genoprettelse.

 

 

 

 Opdateret: 6. februar 2013