Etårig forlængelse

Der kan ikke gives forlængelse af gyldighedsperioden for et certifikat, hvis der er søgt om og opnået en etårig forlængelse af den periode, som markedsføringsbeskyttelsen for det pågældende lægemiddel dækker, på baggrund af den nye pædiatriske indikations kliniske fordel i forhold til eksisterende behandlingsformer, jf. PLMF artikel 36, stk. 5.

Patent- og Varemærkestyrelsen undersøger ikke, om der er søgt om og opnået en sådan etårig forlængelse.

Ansøger skal erklære (f.eks. ved afkrydsning på ansøgningsblanketten), at der ikke er søgt om og opnået en etårig forlængelse af den periode, som markedsføringsbeskyttelsen for det pågældende lægemiddel dækker, på baggrund af den nye pædiatriske indikations kliniske fordel i forhold til eksisterende behandlingsformer.

 

 

 Opdateret: 30. april 2012