Indlevering af ansøgning om forlængelse af certifikat

En ansøgning om forlængelse af gyldighedsperioden for et certifikat skal indleveres skriftligt til Patent- og Varemærkestyrelsen, jf. LMF, artikel 9, stk. 1 og BEK § 70, stk. 1. 

De samme indleveringsmåder som for ansøgninger om certifikat kan anvendes. Ansøgningsblanketten 'Ansøgning om pædiatrisk forlængelse af supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler'

Ansøgningen skal leve op til de bestemmelser vedrørende ansøgningens indhold, der er angivet i LMF, artikel 8, stk. 1-3 samt BEK § 70, stk. 2. 

Ansøgningen skal ledsages af et ansøgningsgebyr, jf. PL § 91, stk. 2, BEK § 70, stk. 4 og LMF, artikel 8, stk. 4. 

De tidsfrister for indlevering af ansøgninger om forlængelse af et certifikat, der er angivet i LMF, artikel 7, stk. 3-5, skal overholdes. 

Ansøgningen skal være affattet på dansk eller engelsk, jf. BEK § 71. 

Ansøgningen behøver ikke at være underskrevet af ansøgeren eller en eventuel fuldmægtig.

 

 

 Opdateret: 4. maj 2020