Ansøgningens indhold - SPC forlængelse

Ansøgningen om forlængelse af gyldighedsperioden for et certifikat skal indeholde:

 • Angivelse af, om ansøgningen om forlængelse af et certifikats gyldighedsperiode indleveres samtidigt med ansøgning om supplerende beskyttelsescertifikat eller senere
 • Ansøgers navn eller firmanavn og postadresse
 • Hvis ansøger er repræsenteret af en fuldmægtig, den fuldmægtiges navn og adresse
 • Eventuelt en fuldmagt hvis der er udpeget en fuldmægtig
 • Hvis certifikat søges af flere i forening, og disse ikke repræsenteres af en fuldmægtig, oplysning, om en af ansøgerne er bemyndiget til at modtage meddelelser fra Patent- og Varemærkestyrelsen på alles vegne. Hvis der ikke er angivet en modtager, vil den først angivne ansøger modtage meddelelser fra os på alles vegne, jf. BEK § 70, stk. 2.
 • Angivelse af det produkt, der er udstedt supplerende beskyttelsescertifikat for, eller hvis det supplerende beskyttelsescertifikat ikke er udstedt, det produkt, der er søgt supplerende beskyttelsescertifikat for
 • Registreringsnummer på det patent, der ligger til grund for ansøgningen om certifikatet (grundpatentet), og opfindelsens titel
 • En kopi af erklæringen om overensstemmelse med en gennemført godkendt pædiatrisk undersøgelsesplan, jf. LMF artikel 8, stk. 1, litra d, i)
 • Den ovennævnte erklæring skal indeholde en angivelse af, at betydelige undersøgelser i den godkendte pædiatriske undersøgelsesplan er afsluttet efter ikrafttrædelsen af PLMF.
 • Om nødvendigt, ud over kopien af den første markedsføringstilladelse for produktet i Danmark indleveret som bilag til ansøgningen om certifikat, dokumentation for, at der er udstedt markedsføringstilladelser for alle de øvrige medlemsstater, jf. LMF artikel 8, stk. 1, litra d, ii)
 • For ansøgninger, der indleveres mens ansøgningen om certifikat er under behandling, en henvisning til den allerede indgivne ansøgning om certifikat, jf. LMF artikel 8, stk. 2
 • For ansøgninger om forlængelse af gyldighedsperioden for et allerede udstedt certifikat, en kopi af det allerede udstedte certifikat, jf. LMF artikel 8, stk. 3

 

 

 Opdateret: 6. februar 2013