BEK § 35

§ 35. Ved undersøgelsen af om betingelserne i patentlovens § 2 for meddelelse af patent er opfyldt, tager Patent- og Varemærkestyrelsen hensyn til alt, hvad styrelsen får kendskab til.

Stk. 2. Patent- og Varemærkestyrelsen kan til brug for ansøgningens behandling indhente udtalelse fra sagkyndige.

Stk. 3. Patent- og Varemærkestyrelsen kan forlange, at ansøgeren indsender model, prøve eller lignende, eller lader udføre undersøgelser eller forsøg.

Opdateret: 3. januar 2022