BEK § 47

§ 47. I patentregistret noteres endvidere følgende:

1) meddelelse om sagsanlæg i henhold til patentlovens § 63,

2) meddelelse om modtagelse af dom i henhold til patentlovens § 65,

3) meddelelse om overdragelse, licens, pant, udlæg, konkurs eller tvangslicens i medfør af patentlovens § 44, og

4) det tidspunkt fra hvilket patentet er bortfaldet efter patentlovens § 51.

Opdateret: 25. januar 2013