Mundtlig protest mod et meddelt patent

En mundtlig protest mod et meddelt patent betragtes ikke som en indsigelse eller en begæring om administrativ omprøvning og behandles ikke. Patent- og Varemærkestyrelsen besvarer en sådan henvendelse telefonisk med oplysning om muligheden for at indlevere en skriftlig indsigelse inden for indsigelsesperioden på 9 måneder eller en begæring om omprøvning efter udløbet af indsigelsesperioden.



Opdateret: 29. januar 2015