BEK § 13

§ 13. En patentansøgning skal indeholde mindst et patentkrav. Patentkrav skal angive, hvad der søges beskyttet, udtrykt ved de tekniske træk, der er nødvendige til opnåelse af den tilsigtede virkning. Patentkrav skal indeholde en indledning, der omfatter en titel for opfindelsen, og angive de tekniske træk, som opfindelsen har til fælles med den kendte teknik. Patentkrav skal endvidere indeholde en kendetegnende del, der indledes med ordene »kendetegnet ved« eller lignende, og som angiver de tekniske træk, som er nye og særegne for opfindelsen. En anden affattelse af patentkravene kan benyttes, hvis dette er hensigtsmæssigt.

Stk. 2. Opfindelsen henføres så vidt muligt til en af følgende kategorier: Produkter, apparater, fremgangsmåder eller anvendelser.

Stk. 3. Et patentkrav skal være klart formuleret og må ikke indeholde noget, som er uvedkommende i forhold til den opfindelse, som er angivet i patentkravet, eller er uvæsentligt for den ansøgte eneret.

Stk. 4. Der kan i indledningen og i den kendetegnende del optages henvisningsbetegnelser i parentes til tegningerne eller fotografierne. Almindelige bemærkninger som f.eks. »som beskrevet« eller »som vist på tegningen« må ikke optages i patentkravene. Undtagelsesvis kan der i patentkrav henvises direkte til karakteristik af mikroorganismer og definition af målemetoder, som angivet i beskrivelsen, samt til former og kurvediagrammer eller lignende, som er vist på tegningerne.

Opdateret: 3. januar 2022