BEK § 19

§ 19. En patentansøgnings sammendrag skal udgøre et resumé af beskrivelse og patentkrav, som de foreligger i basisdokumenterne, jf. §§ 30, stk. 1, og 34, stk. 1. Sammendraget skal indeholde opfindelsens titel. Det skal være affattet således, at det tekniske problem, som opfindelsen vedrører, principperne for den løsning af problemet, som opfindelsen indebærer, samt opfindelsens primære anvendelse tydeligt fremgår heraf.

Stk. 2. Har en international nyhedsundersøgende patentmyndighed eller Den Europæiske Patentmyndighed fastlagt sammendraget for en international ansøgning henholdsvis en konverteret europæisk patentansøgning, anvendes dette.

Opdateret: 3. januar 2022