BEK § 17

§ 17. Hvis en ansøgning angår eller omfatter sekvenser af nucleotider eller aminosyrer, skal beskrivelsen indeholde en sekvensliste. Sekvenslisten skal være affattet i overensstemmelse med den standard, som Patent- og Varemærkestyrelsen fastsætter.

Stk. 2. Patent- og Varemærkestyrelsen kan bestemme, at en sekvensliste som angivet i stk. 1 også skal indleveres i maskinlæsbar form. Når en sekvensliste indleveres på maskinlæsbar form, skal ansøgeren afgive erklæring om, at informationerne i maskinlæsbar form er identiske med den sekvensliste, som er angivet i stk. 1.

Opdateret: 3. januar 2022