BEK § 31

§ 31. Er der i basisdokumenterne beskrevet flere opfindelser, kan ansøgeren dele ansøgningen i flere ansøgninger. På ansøgerens begæring skal en ny ansøgning angående en opfindelse, som hidrører fra den ansøgning, hvorfra den er delt (stamansøgningen), anses som indleveret på stamansøgningens indleveringsdag. Denne dag kaldes løbedagen for den afdelte ansøgning.

Opdateret: 3. januar 2022