BEK § 33

§ 33. Hvis en ansøgning er fremkommet ved deling eller udskillelse, skal det angives, hvilke dele af stamansøgningen patentkravene i den nye ansøgning støtter sig på. Ansøgeren skal endvidere angive i stamansøgningen, at deling eller udskillelse har fundet sted.

Stk. 2. Deling eller udskillelse kan finde sted, så længe stamansøgningen ikke er endeligt afgjort. Deling eller udskillelse skal således ske, inden der er meddelt patent efter patentlovens § 20, stk. 1, i stamansøgningen. Er stamansøgningen afslået eller henlagt, kan deling og udskillelse finde sted, så længe klagefristen eller fristen for genoptagelse løber, uanset om klage indgives eller behandlingen af ansøgningen genoptages.

Stk. 3. Hvis deling eller udskillelse sker, efter at der i stamansøgningen er afsendt meddelelse om godkendelse til patentmeddelelse, gælder dog de indholdsmæssige begrænsninger, som følger af bestemmelsen i patentlovens § 19, stk. 2.

Opdateret: 3. januar 2022